Batymetriska LiDAR Sensorer

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica Hawkeye III

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

Software

Airborne sensor software solution.