Leica ULTRA detekterings- och spårningssystem

Bästa precisionslokalisering för snabbare och mer tillförlitligt arbete

Leica ULTRA-sökare

Spara tid och få mer tillförlitliga resultat med Leica ULTRA, vårt mest avancerade precisionsinstrument för infrastrukturspårning.

Underjordiska infrastrukturnät blir ständigt allt mer komplexa. Därför har det aldrig varit viktigare att skaffa exakt information om platsen för nedgrävd infrastruktur. Skydd för nedgrävda tillgångar under schaktningsarbeten kräver exakt kartläggning av befintliga installationer.

Genom att integrera intelligent signalbehandling med unikt flexibla driftlägen spårar Leica ULTRA nedgrävda anläggningsledningar med hög precision för säker underjordsgrävning och mätning av kablar och rörinstallationer. Enastående prestanda, användarvänlig, samt hög flexibilitet .

Optimerad speciellt för infrastruktursspårning

 • Konfiguration för krävande miljöer
  Optimera instrumentet för att klara de mest utmanande och komplexa arbetsplatsförhållandena. Leica ULTRA-sökaren går att konfigurera för olika projektmiljöer och har över 100 programmerbara driftfrekvenser. Programlägena kan anpassa antennerna för ökad noggrannhet och reproducerbarhet.
 • Bästa frekvenserna i stökiga miljöer
  För arbete i stökiga miljöer har Leica ULTRA Ambient Interference Measurement (AIM) som digitalt analyserar om det förekommer brus i omgivningarna och rekommenderar de bästa frekvenserna för exakt spårning av infrastruktur.
 • Spårar infrastruktur genom alla hinder
  Det förekommer alltid tillfällen när infrastrukturen finns i närheten av eller under ett hinder. Med förskjutningsmätning kan Leica ULTRA lokalisera mållinjen om den inte är direkt åtkomlig ovanifrån. Funktionen använder tillgängliga data för att uppskatta det horisontella och vertikala (djup) avståndet.
 • Länk från sändare till mottagare
  Den avancerade kommunikationslänken mellan Leica ULTRA-mottagaren och sändaren ger möjlighet att styra sändaren direkt från mottagaren. Nu behövs det inga promenader från spårlinjen till sändaren. Det är bara att välja automatisk justering av inställningarna.
 • Tydlig driftsdisplay
  Tydlig LCD-grafikdisplay med automatisk exakt sökning med riktningspilar. Sörj för tillförlitlig och snabb spårning under alla driftsförhållanden, dag och natt, med den stora bakgrundsbelysta displayen.
 • GNSS- och GIS-integration
  Datainsamlingslösning som kan hanteras av en person i ett steg för kartläggning av underjordisk infrastruktur eller lantmäteri. Leica ULTRA integrerar med GNSS- eller GIS-enheter för datainsamling.


Ladda ner Leica ULTRA-broschyren och läs mer om alla fördelar med detta kraftfulla instrument.