Leica Digitex signalsändare

Leica Digitex i-series

Leica Digitex i-Series signalsändare

Tvåfrekvensgenerator för att förbättra detektering av nedgrävda installationer.

Leica Digitex xf-serien

Leica DIGITEX xf-Series signalsändare

Kan generera fyra frekvenser för att förbättra detektering av nedgrävda installationer.