Leica Digitex signalsändare

DA transmitters

Detect more utilities reducing the cost of damage.

Leica Digitex i-series

Leica Digitex i-Series signalsändare

Tvåfrekvensgenerator för att förbättra detektering av nedgrävda installationer.

Leica Digitex xf-serien

Leica DIGITEX xf-Series signalsändare

Kan generera fyra frekvenser för att förbättra detektering av nedgrävda installationer.