Mjukvarusvit för kartläggning av brottsplatser – certifierad utbildning

Lär dig mjukvarans enkla och avancerade funktioner med våra kurser

Vi på Leica Geosystems är intresserade av våra användares effektivitet, kompetens och produktivitet. Genom att genomföra en av våra kurser kommer användarna snabbt att bemästra våra produkter och förstå både enkla och avancerade programvarufunktioner för att samla bevis snabbare på fältet och producera bättre leveransresultat på kontoret.

Vad är Course Training Standard (CTS)?

 

Standardiserade läromaterial och läroplaner – Utbildningsstandarden CTS ger ett övergripande ramverk som säkerställer att användare av våra produkter får den kunskap och de färdigheter de behöver för att använda Leica Geosystems Incident Mapping Suite (IMS) på ett effektivt, exakt och framför allt kompetent sätt.

Certifierade utbildare – CTS-utbildare är yrkesproffs som erbjuder gruppundervisning och individuellt stöd som passar alla erfarenhetsnivåer och bakgrunder. Varje IMS-certifierad instruktör är kvalificerad och kan förklara tekniska frågor med begrepp som alla förstår. Kurserna följer en strikt utbildningsstandard för att uppfylla kraven i läroplanen.

Certifierade användare – CTS erbjuder anpassade kurser för olika utbildningsnivåer. Det betyder att du kommer att få ny kunskap och erfarenhet som passar perfekt för behoven i ditt dagliga arbete.

Godkänt av ACTAR och IAI – CTS Map360 Core är godkänd av ACTAR och IAI för 32 CEU-enheter (Continuing Education Units), och punktmolnskomponenten är godkänd för 8 CEU-enheter. 


Course Training Standard

Course Training Standard

Standardiserat utbildningsmaterial för företag, tester, riktlinjer, vägledning för utbildare.

Certifierad utbildare

Certifierad utbildare

MicroSurvey och Leica kommer att certifiera utbildarna. Endast certifierade utbildare kan lära ut det certifierade utbildningsmaterialet till studenterna.

Certifierade proffs

Certifierade proffs

Studenter som genomgår en certifierad utbildning och också godkänns i de prov som krävs blir certifierade proffs.

Support

Visit the helpdesk for any questions or feedback with the Incident Mapping Suite products.