Leica iCON PA10, iCON PA80 & CAS

Säkerhetssystem i realtid för hela byggarbetsplatsen

iCON-lösningar för ökad säkerhet

Leica Geosystems erbjuder ett modulbyggt säkerhetssystem för att öka säkerheten på anläggningsplatsen. Det bidrar till att öka uppmärksamheten för personalen och förbättrar synligheten hos byggarbetare och maskinoperatörer för att förebygga kollisioner mellan maskin och människa, maskin och maskin samt maskin och föremål. Möjligheten att integrera lösningar för personlarm och kollisionsavvärjande teknik i Leica Geosystems maskinstyrningslösningar, innebär en unik möjlighet som kan öka personalens uppmärksamhet och förebygga olyckor på byggarbetsplatsen.

Säkerhetssystem för hela byggarbetsplatsen


Personlarm, PA10


Leica PA10 omfattar en tagg som bärs av personal till fots och som kan kommunicera med alla maskiner och fordon på en byggarbetsplats. Lösningen erbjuder tre valbara larmavstånd runt maskinen eller fordonet och avger visuella, akustiska och vibrerande larm till fotgängaren såväl som visuell feedback och ljudfeedback till maskinoperatören eller föraren för att förbättra säkerheten och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Integrering av maskinstyrning PA80


PA80 omfattar en lösning för personlarm med MC1-maskinstyrning. Maskinoperatören får visuella och akustiska varningar direkt via displayen i förarhytten. Fotgängare med PA10-tagg kan utlösa ett paniklarm som skickas till maskin- eller fordonsoperatören med PA10 eller PA80 inom 50 meters avstånd. Tack vare integrering i MC1 krävs mindre hårdvara i hytten, vilket i sin tur ger operatören bättre överblick över byggarbetsplatsen.

Kollisionsavvärjning – CAS


PA10- eller PA80-lösningarna kan utrustas med teknik för kollisionsavvärjning (Collision Avoidance technology eller CAS) för att varna vid risk för potentiell kollision inom en radie på upp till 800 m. Den unika integreringen av personlarm och kollisionsavvärjningsteknik med Leica Geosystems maskinstyrningslösning kan höja personalens medvetenhet om omgivningen och bidra till att minska tillbuden på arbetsplatsen.

Visuellt hjälpmedel, VA80


Förbättra operatörens synlighet och registrera bilder genom att integrera CRS140 IP-kameran och Leica MC1. Denna plug-and-play-IP-kamera med 120° synfält skickar loggpunkter med geografisk lokalisering till MC1. Registrera och synkronisera incidenter eller farliga situationer, via både USB och ConX för export.

Spårning och rapportering


Detaljerad loggning av händelser möjliggör analys och utredning av incidenter, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö för alla. Rapportering och dokumentation kan göra det lättare för verksamhetens arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga personal att bli medveten om beteenden på arbetsplatsen, förbättra säkerheten, spara kostnader, minska stilleståndstid och öka produktiviteten.

Leica ConX säkerhetsmodul


Leica ConX säkerhetsmodul är ett tillägg till ConX och Leica iCON PA10-, iCON PA80- och CAS-lösningarna. Få en översikt över alla incidenter på byggarbetsplatser. Filtrera, visualisera och analysera incidentdata. Bli mer proaktiv genom att genomföra säkerhetsåtgärder för att förebygga incidenter i framtiden, och förbättra säkerheten för såväl arbetarna som tillgångarna.

Nedladdningar
 

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.