Leica AP20 AutoPole

Unikt smart system som ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen.

Leica AP20 AutoPole är ett unikt och produktivitetshöjande smart system för våra automatiska totalstationer och eliminerar de sista analoga stegen i ditt digitala arbetsflöde vid mätning. Användarvänliga AP20 AutoPole sparar tid på plats och minskar behovet av krångliga korrigeringar i efterhand på kontoret med hjälp av tre kraftfulla smarta funktioner som kommer att förändra ditt sätt att arbeta. 
Förhållandena på dina arbetsplatser är både dynamiska och skiftande, och med AP20 AutoPole tar du enklare itu med utmaningar genom att genomföra mätningar med vinklad stav. Det möjliggör automatisk höjdavläsning samt sökning och låsning till ett mål. Övervinn enkelt hinder på plats genom att justera höjden och luta staven för att nå en dold punkt, snabbt återupprätta siktlinjen och låsa till din automatiska totalstation, även när flera mättekniker arbetar samtidigt – allt med vetskapen om att dina mätningar har registrerats korrekt. Med AP20 AutoPole kan du fortsätta och slutföra dina uppgifter med färre misstag, hög tillförlitlighet och högre produktivitet. Behovet av omarbetningar och risken för förseningar minskar också.   

Tilt Compensation

Öka produktiviteten och effektiviteten med Tilt Compensation, som eliminerar behovet av justering av staven. Mät och sätt snabbt och bekvämt ut fler punkter per dag, samtidigt som du bibehåller hög arbetsstandard med kontroll över punktkvaliteten. Funktionen Tilt Compensation gör det möjligt att mäta punkter med en godtyckligt justerad stav och ökar därmed flexibiliteten och produktiviteten i fält. Mätningar kan även utföras upp och ned och nära dolda punkter.  

PoleHeight

Spara tid och undvik fel från både manuella höjdavläsningar och manuell inmatning i fältmjukvaran, något som ofta blir fel eller missas helt. Funktionen PoleHeight uppdaterar automatiskt höjden för dig när stavhöjden ändras, för att säkerställa tillförlitliga och korrekta mätningar. Detta gör att du inte behöver läsa av, kontrollera och ange höjdändringar och eliminerar behovet av tidskrävande efterbearbetning för korrigering av felaktigt inmatade eller missade målhöjder. Mindre tid för justering, mer tid för arbetet!

TargetID

Med Leica AP20 AutoPole med funktionen TargetID är du ostoppbar! Automatisk målsökning, identifiering och låsning på målet förhindrar låsning på främmande mål och förhindrar avbrott i arbetet när det är stressigt på arbetsplatsen. TargetID gör att totalstationen eller MultiStation vid sökning kan identifiera ditt mål ”i farten”. Detta förhindrar låsning på andra mål, vilket är särskilt viktigt när flera mättekniker arbetar samtidigt på hektiska arbetsplatser. På samma gång ökar din operativa tid vid staven.Ladda ned datablad till Leica AP20 

Relaterade produkterFrågor?