Leica Captivate-appar: Verktygslåda för digital mätning

Uppgiftsspecifika appar som effektiviserar mätarbetet

Leica Captivate är utrustad med en rad industri- och uppgiftsspecifika appar som var och en är utformad för olika mättillämpningar med Leica GNSS-smartantenner, totalstationer och multistationer samt med Leica AP20 AutoPole. Apparna fungerar som en digital verktygslåda så att professionella mättekniker kan effektivisera sitt arbete med användarvänliga funktioner som integreras i och förbättrar befintliga processer. Läs mer om de olika Leica Captivate-apparna nedan och om hur de används i vårt instruktionsmaterial.Road App

Med Leica Captivate Road app sätter du ut linjer på vägar och motorvägar och kontrollerar kvalitet och framsteg as-built.
Med Leica Captivate Road app sätter du ut linjer på vägar och motorvägar och kontrollerar kvalitet och framsteg as-built.

Rail App

Med Leica Captivate Rail-appen sätter du ut och utformar nya järnvägar och jämför befintliga spår mot ritningarna.
Med Leica Captivate Rail-appen sätter du ut och utformar nya järnvägar och jämför befintliga spår mot ritningarna.

Tunnel App

Med Leica Captivate Tunnel-appen kan du sätta ut tunnelkonstruktioner och kontrollera befintlig inriktning och profiler för tunnlar.
Med Leica Captivate Tunnel-appen kan du sätta ut tunnelkonstruktioner och kontrollera befintlig inriktning och profiler för tunnlar.


Vill du prata med en expert på Leica Captivate?