Leica M-Com mobil kommunikationslösning

Leica ComBox60, vy framifrån

Monitorering: Leica ComBox60

En intelligent fristående enhet för kommunikation och strömhantering.

Leica Mcom Callout

Monitorering: Leica ComGate20

Enhet för kommunikationsmonitorering för effektiv och framtidssäker integration med monitoreringslösningarna Leica GeoMoS

Bild av Leica GeoMoS Edge portlet

Leica GeoMoS Edge

Övervakningsprogram för autonom sensorkontroll och oavbruten dataloggning i fält.

Leica GeoMoS Edge

See how Leica GeoMoS Edge enables you to monitor without data gaps.

Kontakta oss om monitorering

Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.
Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.