Kalibreringscertifikat – kvalitet du kan lita på

Bekräftar mätprecisionen hos mätutrustning

Leicas kalibreringscertifikat

Efterfrågan ökar på kalibreringscertifikat som styrker mätprecisionen hos mätutrustning. Det beror huvudsakligen på att fler och fler företag inom mätindustrin eller deras leverantörer blir ISO 9001-certifierade, och därför behövs regelbundna bekräftelser på att deras utrustning håller tillräckligt hög prestanda.

Ackrediterade kalibreringslaboratorier
Leica Geosystems har egna ackrediterade kalibreringslaboratorier där instrumentens mätnoggrannhet för avstånd och vinklar kontrolleras. Ackrediteringen (SCS 079) uppfyller kraven i ISO-/IEC-standard 17025 och utförs av Swiss Accreditation Service (SAS) som är en medlem av ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Ett antal kalibreringscertifikat finns tillgängliga för Leica Geosystems totalstationer, digitala avvägningsinstrument, GNSS-sensorer och datorer vid inköp av utrustning och periodisk omkalibrering vid våra auktoriserade servicecenter. Kalibreringscertifikaten finns att ladda ned i kundportalen myWorld.

Kalibreringscertifikat Blå
Dessa är baserade på tillverkarens specificerade procedurer och bekräftar att den enskilda produkten har kontrollerats och att alla specifikationer stämmer.

Kalibreringscertifikat Brons
Brons-certifikaten är baserade på tillverkarens specificerade procedurer och bekräftar att den enskilda produkten har kontrollerats och att alla specifikationer stämmer, och innefattar även standardavvikelser.

Kalibreringscertifikat Silver
Silver-certifikaten baseras på tillverkarens specificerade standarder, och testprocedurerna kan spåras enligt nationella standarder eller vedertagna procedurer. Detta innefattar standardavvikelser och komplettering i form av mätrapporter.

Kalibreringscertifikat Guld
Guld-certifikaten är internationellt erkända och utfärdas av ackrediterade kalibreringslaboratorier. Testresultaten är direkt spårbara till nationella standarder och innefattar mätosäkerheter och kompletteras av detaljerade mätrapporter.

Leica CalMaster

Leica CalMaster - kontrollerar, kalibrerar, certifierar system för rotationslasrar.
Leica CalMaster - kontrollerar, kalibrerar, certifierar system för rotationslasrar.

Registrera dig på myWorld idag!

myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.
myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.