Position 2019

För digitalt samhällsbyggande 2030

Kistamässan
Sweden, Stockholm
19 mar - 20 mar

leica position kista mässa

Position 2019

Leica Geosystems finns på plats i Hexagons monter E12 & E10 när Position 2019 går av stapeln 19-20 mars på Kistamässan. Kom och träffa oss, se våra produkter och lösningar,  samtidigt som du får möjlighet att lära mer om vad den digitala utvecklingen betyder för geodatabranschen och hur det påverkar dig.


Vad är Position?
Position är en mötesplats för dig som jobbar med frågor inom samhällsbyggnadsprocessen – på operativ nivå eller som beslutsfattare på strategisk nivå, eller med FoU och lärande. Position består av en konferensdel med inspirerande talare samt en aktiv och kreativ utställningsdel där du möter företag, organisationer och kommuner som visar upp digitala lösningar.

När det  digitala  samhällsbyggandet  utvecklas  i  allt  högre takt ökar behovet av samarbete, förståelse för sammanhang och helhetsperspektiv. För dig inom samhällsbyggnadsområdet får du på denna mässa möjlighet att att ta del av och diskutera hur vi nu och i framtiden på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen.

“På Position träffar du inte bara de du brukar träffa på konferenser, utan du får träffa folk från hela samhällsbyggnadsområdet. Det är värdefullt för att vi ska kunna jobba på ett nytt sätt tillsammans”

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef, Geoforum Sverige


Position arrangeras av:

BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna

Läs mer om mässan & gör din anmälan här >>>