GPS Week Rollover

Information om omstart av GPS-veckonummer

GPS rollover week

 

Vi vill informera om att veckonumret som kommuniceras via GPS kommer att starta om från nummer 1 023 till 0 den 6 april 2019. Inga GNSS-mottagare från Leica Geosystems som är i drift kommer att påverkas av detta. Trots detta är det ändå alltid bra att alltid använda den senaste hårdvaran för att säkra bästa möjliga prestanda. Besök myWorld-portalen eller kontakta din lokala försäljningsrepresentant för Leica Geosystems för att få de senaste versionerna av vår hårdvaruutrustning.

VAD ÄR DET SOM SKA HÄNDA?
Den 6 april 2019 kommer veckonumret i GPS-navigeringen att starta om på noll efter vecka nr 1 023. GNSS-mottagaren måste kunna hantera denna övergång. Det finns annars risk för att fel datum anges, i form av 21/22 augusti 1999 (dvs. aktuellt datum 1 024 veckor bakåt i tiden). Det felaktiga datumet kan leda till felaktiga mätningar och fel i observationsdata.

VARFÖR HÄNDER DETTA?
Omstarten av veckonumret som kommuniceras via GPS (LNAV) sker var 1 024:e vecka eftersom gränsen för numreringen är satt till högst 10 bitar i LNAV-meddelandet. Nästa övergång kommer att ske 18 sekunder innan 0000Z-gränsen passeras (UTC – Coordinated Universal Time) mellan 6-7 april 2019.

HUR HAR LEICA GEOSYSTEMS FÖRBERETT INFÖR ÖVERGÅNGEN?
Vi har simulerat övergången med hjälp av en GPS-signalgenerator. Vi har också utfört tester med Leica Geosystems GNSS-mottagare som först introducerades 2004. Detta innefattar produktfamiljerna System 1200, GPS900, Viva GNSS och GR/GM/GG. De senaste hårdvaruversionerna installerades i testade mottagare.

Baserat på dessa tester förväntar vi oss inte att övergången kommer att ge upphov till några problem när det gäller signalmottagning, positionering eller loggning av observationsdata.

BEHÖVER DU SOM KUND GÖRA NÅGOT FÖR ATT FÖRHINDRA DRIFTSTÖRNINGAR?
Du som kund behöver inte göra något alls – inga GNSS-mottagare från Leica Geosystems som är i drift kommer att påverkas av detta.

Trots detta är det ändå alltid bra att alltid använda den senaste hårdvaran för att säkra bästa möjliga prestanda.


Kontakta din lokala Leica Geosystems-representant om du har några frågor om den kommande GPS-övergången 6-7 april 2019.

Hitta vår Kontaktinfo här >>___________________________________________________________________________________________________________


Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.