Telekombolagen säger hejdå till sina 2G och 3G-nät

På grund av omorganisationen av telenätet så har de svenska telekombolagen påbörjat en utfasning av sina respektive 2G och 3G-nät. Nedstängningen sker successivt från och med mars 2021 med ambitionen är att vara klar i slutet av 2023 (3G), samt i slutet av 2025 (2G). Bolagen börjar utfasningen där det finns minst 3G-trafik och god täckning av 4G. Nedstängningen av 2G och 3G-näten innebär för dig som Leica-användare att du eventuellt behöver uppgradera din utrustning till 4G för att kunna ta emot korrigeringsdata via t ex HxGN SmartNet.

I grova drag gäller följande:

  • För dig som maskinstyrningskund och som har vår äldre (vita) GPS, Powerbox/ PowerAntenna finns det tyvärr ingen uppgraderingsmöjlighet än inbyte. Er utrustning mot våra nya (gula) GPS iCG82. Kontakta oss för pris.
  • För dig som maskinstyrningskund och som har vår nyare (gula) GPS, iCG82, gäller följande:
    - S/n före 2923150 som levererades 2015-11-12 saknar 4G modem. Tyvärr finns ingen annan uppgraderingsmöjlighet än inbyte av din utrustning. Kontakta oss för pris.
    - S/n from 2923150 som levererades 2015-11-12 har 4G modem och behöver inte uppgraderas.
  • För dig med manburen Leica GNSS så är det levererat med 4G-modem sedan hösten 2017. Vi har tyvärr inte möjlighet att uppgradera någon äldre utrustning från 3G till 4G, men det kan finnas alternativa lösningar.

För mer information om möjligheterna för er specifika utrustning, kontakta oss på telefon 010-303 19 20 eller
epost innesalj.geo@leica-geosystems.com. Ha modell- och s/n till hands.

_____________________________________________________

För mer information om nedstängningen av 2G och 3G-nätet:
https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g--och-3g-nat/
https://www.telia.se/privat/om/5g/nu-borjar-utfasningen-av-3g-natet
https://www.telenor.se/om-telenor/digitalisering/varfor-stanger-vi-3g-natet/
https://www.tele2.se/mobilt/tackning-och-nat

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.