Leica Rental - hyror


Fyll i vårt hyresformulär här >>


Telefon:
Hyror Maskinstyrning: 0771 - 93 99 00 (tonval 1)
Hyror Mätinstrument och Scanning: 08 - 625 30 39

Epost:
sweden.rental@leica-geosystems.com

 

 

Fredrik Hast
Rental & Used Equipment
Manager
Tel: 070-656 45 68
Skicka epost

Marina

Marina Aldener
Rental Coordinator
Tel: 08-625 30 39
Skicka epost