Border Incidents Mapping & Visualisation

Hexagon Safety & Infrastructure

Hexagon Safety & Infrastructure is a world leader in emergency management and solutions.
Hexagon Safety & Infrastructure is a world leader in emergency management and solutions.

Leica SPL100

Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.
Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.
Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica DMCIII

Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.
Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.
Professional airborne imagery service.

UAV System

Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.
Intelligenta luftburna kartläggningslösningar för positionering, övervakning och anläggningsbyggande.