Leica Chiroptera 4X batymetrisk & topografisk LiDAR

Effektiv LiDAR-sensor för sömlös mätning av kustområden både på land och i vatten med 4X högre punkttäthet

Leica Chiroptera II batymetrisk & topografisk LiDAR-sensor

Stor produktivitetsökning
Med den batymetriska produktlinjen 4X introducerar Leica Geosystems en innovativ högupplöst teknik med 4X högre punkttäthet jämfört med tidigare versioner. Leica Chiroptera 4X erbjuder en oöverträffad batymetrisk punkttäthet, havsbottendata med mycket hög precision, samma prestanda och högre känslighet i grumliga vatten. Det innebär att du kan öka produktiviteten med upp till 50 %.

Det mest kapabla systemet för kartläggning av kustområden
Leica Chiroptera 4X är ett kostnadseffektivt och innovativt LiDAR-system som simultant samlar in 140 000 punkter per sekund i den batymetriska kanalen (komplett vågform) och upp till 500 000 punkter per sekund i den topografiska kanalen, vilket gör det till det ultimata verktyget för en sömlös kartläggning av kustområden och land.

Systemet är designat för att uppfylla det växande behovet av högprecisionsdata för miljöövervakning och mätning i områden med grunda vatten med mätdjup ned till 25 meter. Kustlinjen mäts sömlöst, och systemet innefattar 80-megapixelkameran Leica RCD30 för generering av RGB-punktmoln.

Mycket exakta resultat på kortare tid

  • Sömlös LiDAR-täckning från land till havsbotten med insamling av hela vågformer i båda kanaler
  • Effektiv datainsamling i riskområden som tar lång tid att kartlägga med multibeam-ekolod
  • Marknadens bästa penetration av vattendjup med kapacitet på K•Dmax=2,7
  • Kartlägg enkelt land och havsbotten och använd datan för noggrann miljöövervakning
  • Spara tid med automatisk korrigering av vattenrefraktion
  • Smidig uppgradering till LiDAR-systemet HawkEye 4X för batymetrisk mätning i djupt vatten

 

Kartering nära land


Leica Chiroptera 4X möjliggör kartläggning enligt S-44 standard, detekterar hinder med vinklad LiDAR och samlar sömlöst in data från både land och vatten med maximalt djup, även i grumligt vatten.

Övervakning av kustområden


Detta högeeffektiva LiDAR-system stödjer övervakningen av kustmiljöer och erosion, till stor nytta för t.ex. geologer och geomorfologer, och bidrar till att klassificera havsbottnen och olika substrat och samla data från signalernas reflektion och intensitet.

Mätningar av floder och insjöar


Kartläggning, modellering och prognosticering för översvämningar är viktiga funktioner som bidrar till att skydda samhällen i kustnära områden. Leica Chiroptera 4X samlar data för de nödvändiga beräkningarna och stödjer katastrofhantering och kartläggning.

Övervakning av miljö och natur


Batymetriska mätningar stödjer landskapsmätningar genom kartläggning och klassificering av undervattensvegetation och undervattensmiljöer för utvärderingar av vattenbruk, studier av marin ekologi och hydrodynamik.

Bathymetric LiDAR Mapping Webinar

Discover how the new 4X airborne bathymetric technology provides unmatched point density and unrivalled airborne bathymetric survey performance.
Discover how the new 4X airborne bathymetric technology provides unmatched point density and unrivalled airborne bathymetric survey performance.

Leica Geosystems Airborne Bathymetric Solutions

Leica Geosystems airborne bathymetric LiDAR sensors provide seamless data from water to land and seafloor coverage down to 50 m water depth.

Leica Geosystems airborne bathymetric LiDAR sensors provide seamless data from water to land and seafloor coverage down to 50 m water depth.

Leica LiDAR Survey Studio

The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.
The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.