LiDAR-sensorer

Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor

Leica SPL100

Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.

Leica ALS80

Leica ALS80

Luftburen topografisk LiDAR-sensor för kartläggning av stora områden och korridorskartering.

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica Hawkeye III

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

Leica TerrainMapper LiDAR-sensor

Leica TerrainMapper

Flexibel, linjär LiDAR-sensor för olika tillämpningar inom regional kartering

Leica RealCity Webinar

Urban mapping made easy with new generation airborne sensor technology.