Leica TerrainMapper - den senaste generationens linjära LiDAR-sensor

Öka hastigheten på datainsamlingen beroende på flyghöjd, förbättra planeringen av flygningen och uppnå jämn punktfördelning

Leica TerrainMapper LiDAR-sensor

Leica TerrainMapper är den senaste generationens luftburna LiDAR-sensor som optimerats för projekt inom digital kartering. Med en driftsprofil på mellan 300 m och 5 500 m flyghöjd, enastående noggrannhet och oslagbar punktdensitet erbjuder sensorn hög flexibilitet för användning i komplex och mångskiftande terräng.

Sömlösa, extremt tillförlitliga data med jämn punktfördelning kan registreras i bergig terräng med portlös MPiA. Leica TerrainMapper fungerar utmärkt för regionala karteringsprojekt som omfattar allt från smala korridorer och tillämpningar på hög höjd till komplexa och mångskiftande miljöer. Den levererar data med högsta kvalitet på återgivningen.

  • Mät strömledningar vid 100 punkter/m2
  • Kartera större områden med USGS-kvalitetsnivå 0
  • Genomför kartering på höga flyghöjder

Leica TerrainMapper är del av den effektiva och flexibla, luftburna LiDAR-lösningen för datainsamling av verkliga miljöer RealTerrain som tillhandahåller information från tillförlitliga eleveringsdata med hög densitet.

Kontakta din lokala säljare hos Leica Geosystems representative om du vill veta mer eller boka en produktdemonstration.

Snabbaste dataleverans


Som del av Leica RealTerrain-lösningen använder TerrainMapper Leica HxMap för att bearbeta data. Det högeffektiva arbetsflödet med flera sensorer omfattar branschens snabbaste dataflöde och gör det möjligt att processa LiDAR- och bilddata i ett intuitivt användargränssnitt med alla verktyg som du behöver för kalibrering, färgsättning, kvalitetssäkring, projektrapportering och produktgenerering.

En ny nivå av noggrannhet


TerrainMapper återspeglar den kontinuerliga utvecklingen av Leicas ALS-sensorserie, den pålitligaste linjära LiDAR-sensorn i världen. Det nya systemet levererar data i USGS LiDAR-kvalitetsnivå 0 på en höjd upp till 2 km, vilket är högre än någonsin. En noggrannhet på 5 cm på högre flyghöjder ger effektivare insamling, även i komplex och mångskiftande terräng.

Ett naturligt nästa steg


RealTerrain är resultatet av Leica Geosystems mångåriga erfarenhet på området för LiDAR-sensorer och driver på utvecklingen och den kontinuerliga förbättringen av både linjära LiDAR-lösningar och singel photon-varianter. Nu erbjuder vi marknadens mest konkurrenskraftiga LiDAR-tekniker som ett logiskt nästa steg i utvecklingen av marknaden för luftburen kartering.

Leica TerrainMapper

Airborne reality capture with new generation linear-mode LiDAR technology for complex applications over changing terrain.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.