DD220/DD230 SMART-lösningen för infrastruktursökning

Leica DD SMART-sökare och DX Shield-programvara – Arbeta säkrare, arbeta snabbare, arbeta enklare

Nya Leica DD SMART för sökning av infrastruktur med DD230/220-kabelsökare, DX Shield-programvara och signalsändare är den enda kompletta detektionslösningen för proffs på infrastruktur och för alla som bryter mark. Leica DD SMART-serien med infrastruktursökare använder branschledande digital signalbehandling för att hitta underjordiska tillgångar djupare ner, snabbare och med större precision än något annat system. Med den nya SMART-lösningen för infrastruktursökning går det att hitta nergrävd infrastruktur samt överföra och få tillgång till data från ett antal användare och mätplatser för fjärrhantering av aktiviteter på plats. Leica DD SMART-serien med använder branschledande digital signalbehandling för att hitta underjordiska tillgångar djupare ner, snabbare och med större precision än något annat system. SMART-teknologin registrerar information för att hantera aktiviteter på plats och kartera nergrävd infrastruktur så att tillgångar, personal och infrastruktur skyddas.

Leica DD SMART sökare och DX Shield programvara – Anslutbarhet ökar produktiviteten och sparar tid.


Leica DD SMART-infrastruktursökare och DX Shield-programvara öppnar dörren till en ny, uppkopplad värld – var som helst, när som helst. Leica DD SMART-infrastruktursökarna identifierar automatiskt underjordiska tillgångar djupare ner, snabbare och med större precision. Få mer detaljerad info om plats och sökaranvändning med DX Shield-programvaran. DD230/220 SMART-sökarna är skalbara och utformade med den senaste Bluetooth-teknologin för trådlös uppkoppling till fältdatorer och mobila enheter. Anslut och ladda ner data lagrade i DD SMART-infrastruktursökarens internminne, inklusive GPS-positionering, och överför dem tillbaka till kontoret. USB-anslutbarhet ger en bekväm anslutning till DX Office Shield-programvaran för nerladdning av data, analys och produktunderhåll. Leica DD SMART-infrastruktursökare och DX Shield-programvara ger en lösning som bygger på en källa för alla dina fältaktiviteter.

Leica DX Shield – För att bli mer produktiv och effektiv behöver du rationalisera verksamheten.


Den nya Leica DX Shield-programvaran erbjuder organisationer en lösning med en källa för som skyddar operatörer och infrastruktur från skada. Autosynka och ha tillgång till dina insamlade data från mobilen. DX Field Shield-appen ger operatörerna ett fjärröverföringsverktyg som kopplar data från arbetsplatsen till DX Office Shield eller DX Manager Shield som servertjänster. DX Manager Shield erbjuder organisationer en centraliserad serverplattform för flera användare och flera mätplatser. DX Office Shield erbjuder organisationer en skalbar lösning med en enda källa. Ditt företags framgångar vilar på två värdefulla investeringar: Leica DD SMART-infrastruktursökare och Leica DX Shield Software.

Precision


Hitta och spåra infrastruktur med hög precision och med enkla arbetsflöden – öka kapaciteten för analys av dina tillgångars prestanda på kortare tid. Anpassa och förbättra rapporterna för att få bättre beslutsunderlag som ökar säkerheten och förbättrar arbetsflödena. Med DD SMART-infrastruktursökare och DX Shield-programvara går det att lokalisera fler infrastrukturer. Med sökarnas nya teknologi minskar behovet av flera svep.

Säkerhet


Inbyggt videostöd, användningsvarningar och diagnostik för att skydda dina tillgångar och de som jobbar på plats med en SMART-lösning. DX Shield-programvaran och DD SMART-infrastruktursökarna ger företagen en mekanism för att granska och rapportera om användningen av tillgångar, vilket ger underlag för förbättring av process- och produktutnyttjandet.

DX Shield programvaran är fokuserad på att skydda arbetsplatsen så att företag kan få en bättre förståelse av genomförandet av arbetsuppgifter och platsens komplexitet. Användarvänliga rapporter ger en snabb och praktisk översikt över produktanvändning som gör att företag kan identifiera utbildningsbehov och färdighetsbrister – vilket leder till färre avgrävningar.

 • Skydda dina anställda
 • Skydda dina tillgångar
 • Skydda infrastrukturen
 • Skydda ditt goda rykte
 • Ger dig insikter om hur din utrustning används

DX Field Shield
Snabb och enkel överföring av sökardata och platsdokumentation

 • Ansluter aktiviteter i fält till DX Manager Shield
 • Ansluter aktiviteter i fält till DX Office Shield
 • Tillgänglig för smartphones och surfplattor

DX Office Shield
Erbjuder produktkonfiguration, underhåll och användningsanalys.

 • Ansluter till CalMaster och länk till nätet för bekräftelse av webbkalibrering
 • Uppdatera produktfirmware och inställningar
 • Processer och rapporter i sökarens användningsdata
 • Windows-PC-system

DX Manager Shield
Visualisera och rapportera om sökaranvändning och platsdokumentation i nära realtid.

 • Centraliserad, tillgänglig information
 • Processer och rapporter i sökarens användningsdata
 • Håller all platsdokumentation, t.ex. arbetsmiljöformulär
 • Håller alla platsfoton loggade i projektmappen
 • Standard-, Pro- eller Expertnivåer: det finns en version som passar ditt företag

Skapa ett konto på www.dxmanagershield.leica-geosystems.com


Software

Kontakta oss om våra lösningar inom kabelsökning

Kontakta oss här om vårt utbud av kabelsökare
Kontakta oss här om vårt utbud av kabelsökare

Detection Campus

Vår Detection Campus ger dig en grundlig inblick i vår omfattande portfölj av detekteringslösningar
Vår Detection Campus ger dig en grundlig inblick i vår omfattande portfölj av detekteringslösningar

Leica DD SMART-lösningen för infrastruktursökning

Arbeta säkrare, arbeta snabbare, arbeta enklare

Arbeta säkrare, arbeta snabbare, arbeta enklare