Leica Zeno Field & Office GIS-mjukvara

Smidig och automatisk GIS-integrering

Leica Zeno Field & Office GIS-mjukvara

Leica Zeno GIS-serien
Zeno Field & Office-mjukvara är en kommande standard för alla produkter i Leica Zeno GIS-serien som erbjuder den idealiska kombinationen av funktioner  för alla som behöver mer exakta uppgifter i en GIS-databas. All GNSS-efterberäkning sker automatiskt, och GIS- och GNSS-tekniken kombineras sömlöst i en smidig lösning. Detta underlättar arbetet med kvalitetskontroller i arbetsflödet.

Leica Zeno Field
Leica Zeno Field är en OEM-version av ArcPad™ 10 och erbjuder fler funktioner utöver de välkända ArcPad™-funktionerna: Loggning av GNSS-rådata, enkel hantering av GNSS-konfigurationer, noggrann hantering av egenskapsdata och ett automatiserat arbetsflöde mellan fält och kontor. Tillsammans med Zeno Office hanteras enkelt egenskapskvalitet över tid och fördelar som automatisk import och exportfunktioner till ett stort antal olika format som t.ex. ArcGIS geodatabas, shapefil, dxf, dgn, och dwg.

  • Enkel differentialkorrigering i realtid
  • Loggning av rådata för efterberäkning som ökar noggrannheten
  • Kartläggningsverktyg med den allra senaste tekniken
  • Integrerade Laser Rangefinders

Leica Zeno Office
Leica Zeno Office på ArcGIS™ erjuder en uppsättning av verktyg för hantering och beräkning av GNSS och mätdata i ArcGIS Desktop, i en för dig bekant omgivning Leica Zeno Office är ett programpaket som designats för att upprätthålla, hantera och efterberäkna GIS-, GNSS- och mätdata. Med Zeno GIS får du mycket mer gjort under arbetsdagen och kan förlita dig på noggrann GNSS-data.

Zeno Office för samman två världar – mätning och GIS. Zeno Office är baserat på ArcGIS. Vi har utgått från vår omfattande kunskap om mätningsmjukvara för att utveckla Zeno Office som låter användaren integrera mätvärden i en GIS-databas.

Synkronisera din data med det automatiserade arbetsflödet EasyIn/EasyOut
EasyOut: Definiera begränsningar för dina data, välj lager/funktioner och exportera projekt med ett enda klick till din mobila enhet.
EasyIn: När du samlat in alla data exporterar du tillbaka informationen från din mobila enhet till databasen på kontoret. Datan synkroniseras automatiskt med databasen.

All metadata på den mobila enheten – det kan handla om 3D-noggrannhet, sensordata  eller information om GNSS-kvalitet–  överförs till kontoret där det registreras i databasen. Denna extra information gör det möjligt att kvalitetskontrollera data – endast pålitlig data är bra data.

 

 


Leica Zeno GIS training videos

Learn how to work with various Leica Zeno software solutions on different hardware platforms.
Learn how to work with various Leica Zeno software solutions on different hardware platforms.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.