Leica SmartStation – totalstation med integrerad GNSS

Totalstation med integrerad GNSS

Leica Viva SmartStation

The Leica SmartStation är en unik totalstation med höga prestanda med en helt integrerad kraftfull GNSS-mottagare. Du behöver bara installera SmartStation och låta GNSS:en bestämma totalstationens position.

Med SmartStation och den mångsidiga SmartPole-stången behövs inte lika många inställningar och kontrollpunkter, och du får maximal flexibilitet.

Helt integrerad GNSS
Med all mjukvara på insidan styrs totalstationens och GNSS:en via totalstationens tangentbord. All data lagras i samma databas, på samma SD-kort, USB-minne eller i det interna minnet. Alla mätningar, statusar och annan information visas på totalstationens skärm. Alla komponenter är sömlöst integrerade i en kompakt enhet.

Positionskoordinater
Med SmartStation behöver du inte oroa dig över kontrollpunkter, polygontåg eller skärbindningar. Du behöver bara installera utrustningen där det passar dig, och sedan guidas du genom installationen av hjälpfunktionen. Inom några sekunder fastställer RTK-enheten positionen med centimeterprecision upp till 50 km från en referensstation. Med SmartStation har du rätt utrustning för att utföra jobbet på kortast möjliga tid; bestäm positionen med GNSS, och utför sedan mätningen med totalstationen.

Använd som SmartStation eller som totalstation och RTK-rover
SmartStations modulära design låter dig:

  • Använda utrustningen på alla sätt du önskar
  • Används SmartStation när det inte finns några tillgängliga kontrollpunkter

När SmartStation är korrekt positionerad tar du av den smarta antennen, monterar den på en stav, och använder den tillsammans med fältdatorn Leica Viva CS15 eller CS10 som en fullt utrustad RTK-rover.

 

GNSS Unlimited performance

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.