Vi introducerar Check & Adjust-funktionen för Leica RTC360

Kontrollera och förbättra vinkelnoggrannheten snabbare och enklare än någonsin tidigare, direkt i fält

Vid datainsamling av verkliga miljöer med Leica Geosystems 3D-laserscanningslösningar bör mätutrustningens noggrannhet och tillförlitlighet alltid ha högsta prioritet. Just därför har vi valt att lansera den nya Check & Adjust-funktionen för Leica RTC360 3D laserscanner. Med RTC360 är det enklare än någonsin att kontrollera och förbättra vinkelnoggrannheten i fält.

Leica Geosystems 3D-laserscannrar tillverkas, monteras och kalibreras för att motsvara högsta tänkbara standard. Extrema temperaturvariationer, svåra förhållanden och hårda stötar kan emellertid orsaka avvikelser och påverka systemets noggrannhet över tid. Det är viktigt att laserscannrar, liksom alla övrig optiskt-mekanisk mätutrustning som utsätts för hårda förhållanden, regelbundet kontrolleras för att säkerställa att mätresultaten uppfyller tillverkarnas specifikationer. En sådan periodisk kontroll kan enkelt genomföras av användaren direkt i fält med den snabba och specifika kontroll- och justeringsproceduren Check & Adjust.

Vad är Check & Adjust?
Check & Adjust är en snabb, effektiv och användarvänlig lösning som gör det möjligt för användare att:

  1. Kontrollera aktuell vinkelnoggrannhet för RTC360
  2. Justa vinkelparametrarna för att förbättra vinkelnoggrannheten för RTC360 direkt i fält

En liknande funktion finns redan för Leica ScanStation P30/P40 och P50, men Check & Adjust-funktionen för RTC360 är lite annorlunda när det kommer till tillvägagångssätt, snabbhet och användarvänlighet.

På vilket sätt är Check & Adjust-funktionen för RTC360 unik?
Check & Adjust är en helautomatiserad process som du enkelt utför direkt i fält med en enkel knapptryckning, på mindre än 6 minuter. Det kräver inte ett specifikt mätfält med förinställda mål, till skillnad från många andra liknande lösningar på marknaden idag. Det är naturligtvis en stor fördel för användarna, eftersom processen snabbt kan utföras direkt på arbetsplatsen, utan större ansträngning eller interaktion. Användaren behöver varken förbereda mätfältet, ställa in mål eller sikta mot målen.

Hur fungerar Check & Adjust?
Processen är helautomatiserad och kräver endast dubbla scanningar av en och samma position för att beräkna nya vinkelparametrar och vinkelnoggrannhet för scannern. Själva funktionen använder sig av den traditionella punktbaserade metoden för självkalibrering i fält, som parametriserar avvikelser mellan två ytmätningar i objektområdet till de interna instrumentella avvikelserna och vidare till vinkelkalibreringsparametrarna i enlighet med scannerns funktionella kalibreringsmodell. Justering av vinkelkalibreringsparametrarna utförs genom minimering av avvikelserna mellan valda kärnpunkter på båda ytorna med hjälp av en optimeringsfunktion. Lämpliga kärnpunkter väljs med den högsta konfidensvikten, som beräknas för varje uppmätt punkt baserat på avstånd, höjningsvinkel, rester av planpassning, punktintensitet, normal avvikelse och infallsvinkel. Den omgivande miljön spelar en viktig roll i denna process, eftersom uppmätta punkter av det aktuella området är det enda som matas in i algoritmen. Därför är det viktigt att platsen för scanningen väljs med omsorg och i enlighet med instruktionerna för Check & Adjust-funktionen i användarmanualen. Innan beräkningen av de nya kalibreringsparametrarna sker, kontrolleras miljöns lämplighet automatiskt av systemet. När miljöklassificeringen uppfyller kraven beräknas scannerns nuvarande och justerade vinkelnoggrannhet tillsammans med nya vinkelkalibreringsparametrar, som sedan kan tillämpas för att förbättra scannerns vinkelnoggrannhet. När användaren tillämpar de nya vinkelkalibreringsparametrarna lagras de permanent i instrumentet och tillämpas per automatik vid alla efterföljande mätningar. Vinkelkalibreringsparametrarna kan när som helst återställas till förinställda kalibreringsvärden (fabriksinställning). För varje genomförd Check & Adjust-process genereras en PDF-rapport med Check & Adjust-information. Denna sparas på ett USB-minne.

Vilka är fördelarna med Check & Adjust?
Möjligheten att utföra Check & Adjust utan att behöva ange ett specifikt mätfält är en betydande fördel för användare som ofta behöver transportera sina scanners långa sträckor. Om du t.ex. skickar din scanner med flyg från Europa till Australien för ett kommande projekt kan du aldrig vara säker på att bagaget hanterats varsamt under resans gång. Självklart bör försiktighetsåtgärder även vidtas på arbetsplatsen eller vid exponering för extrema miljöförhållanden. Efter att scannern exponerats för sådana utmanande förhållanden kan användaren kontrollera om vinkelnoggrannheten för RTC360 fortfarande ligger inom det specificerade området, och vid behov förbättra vinkelnoggrannheten, utan att behöva skicka den för inspektion och fabrikskalibrering till ett certifierat servicecenter. Därmed minskar risken för eventuella scanningstopp, samtidigt som produktiviteten ökar och kvaliteten på scannade data förbättras och blir mer tillförlitliga.

För att kunna säkerställa högsta möjliga kvalitet på scannade data och konsekvent kunna leverera bästa tänkbara resultat är det viktigt att du kan lita på din mätutrustning, oavsett vad den varit med om. Du upprätthåller enkelt specificerad noggrannhet för RTC360 genom att utföra Check & Adjust-processen regelbundet. På så sätt kan du vara säker på att du har ett verktyg som fungerar som det ska.

Check & Adjust-funktionen för RTC360 har lanserats i firmwareversion 3.0. Du kan ladda ned den senaste firmwareversionen från Leica Geosystems kundportal, myWorld.

Kontakta oss för mer information om våra laserscanningsprodukter.


Ziga Roskar
produktingenjör, markbunden laserscanning
Reality Capture-avdelningen

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Utbildningsmaterial

Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?
Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?

Laserscanning - tillämpningar inom industrin

Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av branscher.
Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av...