Leica Cyclone IMPORTER

Importera data från scannrar från andra leverantörer

Leica Cyclone IMPORTER
Leica Geosystems Cyclone- och CloudWorx-serie med mjukvara bygger på den senaste tekniken för punktmolnsbehandling. Leica Geosystems tillhandahåller även branschledande laserscannrar, men vissa organisationer som behöver använda data från andra leverantörers scannrar vill ändå utnyttja den fördel kapaciteten hos mjukvaran från Leica Geosystems ger och föredrar att göra det på effektivast möjliga sätt.

Cyclone- och CloudWorx-användarna kan arbeta med alla scanningsdata i neutrala format som ASCII, PTS, PTX, och PTG i Cyclone-mjukvaran. Dessutom kan de arbeta med punktmolnsdata i originalformat direkt från andra leverantörers scannrar. Tack vare den möjligheten slipper man tidskrävande konvertering av data till neutrala format och storleken på importfilerna minimeras för de ofta stora datauppsättningarna.

Leica Geosystems kapacitet för import av data i originalformat från andra leverantörers laserscannrar bygger på direktavtal med scannertillverkare som vill att användare av deras scannerdata ska kunna arbeta effektivt i Cyclone- och CloudWorx-mjukvara.

Stöd för data från 3D-scannrar från andra leverantörer
  • Faro
  • Riegl
  • Optech
  • Z+F
  • DotProduct

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.