Leica Sprinter 250M & 150M digitala avvägningsinstrument

Digitala avvägningsinstrument med marknadens bästa prestanda och största minneskapacitet.

Leica Sprinter 150M & 250M digitalt avvägningsinstrument

Förbättra ditt arbetsflöde och öka produktiviteten med Leica Sprinter M avvägningsinstrument. Alla mätningar sparas i utförd ordning och kan laddas ned till PC för ytterligare bruk i Microsoft Excel. De olika beräkningsmöjligheterna ger en hög flexibilitet. Dessa digitala avvägningsinstrument kommer att göra dina nivelleringsuppdrag betydligt enklare.

 

Bättre arbetsflöde och ökad produktivitet
Undvik fel vid nedskrivning av mätningar och förbttra ditt arbetsflöde. Lagra upp till 2 000 mätningar och ladda ned dem till din PC via en USB-port. Sprinter DataLoader ger en smidig överföring av data till Microsoft Excel. Dina mätningar kan också överföras via en extern enhet för datainsamling via RS232-gränssnittet.

 

Hög användningsflexibilitet
Var förberedd för alla typer av nivelleringsuppdrag med de automatiska beräkningsprogrammen för Leica Sprinter M. Programmen för:  

  • Deltahöjd: beräkning av höjdskillnad mellan olika punkter. Ange ditt riktvärde, utför bakåtmätning och mät sedan dina målpunkter (framåtmätning) för exakta beräkningar. Deltahöjden beräknas alltid och visas tydligt.
  • Linjenivellering: oavsett om du enbart utför framåtmätning, bakåtmätning eller referensmätning ska du välja den linjenivelleringsutrustning du behöver. Ange ditt startriktvärde och utför sedan bakåtmätningar, framåtmätningar och referensmätningar tills du nått den sista mätpunkten. Alla mätningar sparas i lämplig och logisk ordning.
  • Schaktning och fyllning: denna integrerade applikation visar resultat för schaktning och fyllning baserat på en referensnivå. Ange önskad referensnivå och riktvärde. Ta bakåtpunkten och börja mäta. Programmet visar nu mätresultaten för schaktning och fyllning och höjdskillnader jämfört med din referensnivå.
 

Avsluta med precis spårning och övervakning för att göra dina nivelleringsuppdrag betydligt enklare.


Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.