Leica ConX säkerhetsmodul

Du kan bara bli bättre på sådant som går att mäta. Säkerhet är nu en av faktorerna!

Säkerhetsmodulen ConX från Leica Geosystems
Leica Geosystems uppgraderar sin befintliga säkerhetslösning med säkerhetsmodulen i Leica ConX – och kombinerar därmed fördelarna med uppkoppling mot molnet med en stärkt säkerhetsmedvetenhet på byggarbetsplatsen. Alla incidentdata från lösningarna Leica iCON PA10, iCON PA80 och iCON CAS skickas till Leica ConX säkerhetsmodul, vilket ger användarna nya möjligheter att vidta proaktiva säkerhetsåtgärder. Nu kan säkerhetschefer analysera incidentdata från rapporter och en inbyggd KPI-kontrollpanel. Dessa stöds av en värmekarta över platsen för incidenten, där de farligaste områdena på byggarbetsplatsen indikeras. Genom att spåra och utvärdera incidenter kan de fatta databaserade beslut för att förbättra säkerheten för byggarbetare och materiella tillgångar.


Få en översikt över alla incidenter på byggarbetsplatser. Filtrera, visualisera och analysera incidentdata. Bli mer proaktiv genom att genomföra säkerhetsåtgärder för att förebygga incidenter i framtiden, och förbättra säkerheten för såväl arbetarna som tillgångarna.

Fatta välgrundade databaserade beslut för att förbättra säkerheten


Analysera effektivt alla loggade incidentdata och bli mer proaktiv genom att förebygga olyckshändelser som saktar ned arbetet och utsätter arbetarna och tillgångarna för risker. Filtrera alla loggade incidentdata efter utrustning, datum och typ av händelse för att skapa en värmekarta över incidenter som kan hjälpa dig att få en bättre översikt över de mest riskfyllda områdena på byggarbetsplatsen. Historiska data sparas i systemet för spårbarhet och tydlighet i flera veckor efter att incidenter inträffar.

Enklare kommunikation mellan kontoret och fältet!


Användarna kan enkelt skicka kritisk information till fältpersonal med ett enda klick. Informera snabbt alla MC1-användare om nödsituationer via SOS-varningsfunktionen, eller meddela utvalda användare om förväntade händelser (t.ex. stormar, sprängningar, sjunkhål) med allmänna säkerhetsmeddelanden. Övervaka fältpersonalens svar på meddelandena (bekräftelse i MC1) och fatta snabba beslut om ytterligare åtgärder.

Spåra och mät säkerhetsrelaterade data


Spårning av incidenter erbjuder nya möjligheter för arbetsmiljöansvariga, eftersom spårbarheten hjälper dem att förstå huruvida säkerhetsåtgärder är effektiva eller ej. Användarna kan övervaka kritiska händelser och analysera beteenden via den inbyggda KPI-instrumentpanelen. Data från användarinställda filter kan exporteras för analys i form av en CSV-fil. Systemet kan dessutom integreras i valfri plattform med ConX API.

Förbättrar befintliga lösningar för ökad säkerhetsmedvetenhet


Leica ConX säkerhetsmodul är ett tillägg till Leica ConX och Leica iCON PA10-, iCON PA80- och CAS-lösningarna. Det är enkelt att uppgradera och kräver bara en extra licens – med flexibla licensalternativ som passar alla projekt.

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.