Leica iCON site – mjukvara för tunga anläggningsprojekt

Skräddarsydda lösningar för tungt anläggningsbyggande och infrastrukturprojekt.

Leica iCON CC80 field controller with iCON site software and a road construction site outside big city on the background.

Vägbyggen och många andra anläggningsprojekt blir allt mer komplexa och ledtiderna blir hela tiden kortare. Leica iCON mjukvara för arbetsplatsen är en grundläggande pusselbit som kopplar samman dina lösningar på plats för att höja kvaliteten och prestandan och nå den precisionsnivå som dina projekt kräver – eftersom det helt enkelt måste bli rätt. Öka prestandan och produktiviteten på anläggningsplatsen med en innovativ mjukvarudesign, smarta digitala arbetsflöden och ett användarvänligt gränssnitt. Sätt ut fler punkter per dag och kontrollera inmätningsdata mot designmodeller för att färdigställa projekt snabbare, minimera omarbeten och förhindra eventuella framtida konflikter på grund av felaktiga data.


Upptäck förbättringarna och funktionerna i iCON site version 7.5, för alla inom tungt anläggningsbyggande                                                                

Leica iCON applikationsprogram


I alla byggnadsprocessens led kan du känna dig trygg med Leica iCON site. De smarta digitala arbetsflöden förbättrar precisionen och kvaliteten för alla arbetsuppdrag på byggplatsen. Oavsett om du fokuserar på utsättning av punkter, linjer och ytor eller schaktning och fyllning och volymberäkningar, tillhandahåller iCON site det som behövs för att höja kvaliteten, minska fel och förbättra hela arbetsflödet i tunga anläggningsprojekt. Med våra specialapplikationer, som till exempel borrningsmönster för sprängningar och fräsning med differential, säkrar vi att det finns en perfekt iCON-lösning för varje enskilt arbetsmoment på anläggningsplatsen.

Anläggningsplats där Leica iCON site-lösningar och applikationsprogram används


Vägbygge

Varje lager under asfalten är viktigt för vägens hållbarhet och kvalitet. Använd vägapplikationen i iCONs fältmjukvara som ger ett exakt arbetsflöde för väganläggning med millimeternoggrannhet och kompromisslös kvalitet, med hjälp av detaljerade vägdesignmodeller. Även om designmodellen skulle ändras i sista minuten kan du snabbt anpassa arbetet med hjälp av tvärfallsfunktionen, eller funktionen för att skapa tvärsektioner. För att säkerställa att alla på arbetsplatsen arbetar med den senaste designen kan den delas enkelt med Leica ConX via molnet till olika maskinstyrningssystem och utsättningsspecialister.

Utsättning

Utsättning av punkter, linjer, paralleller, cirkelbågar och lutningar är arbetsmoment som utförs dagligen på en byggarbetsplats och som kräver precision och flexibilitet. Fältmjukvaran iCON site ger mångsidigheten du behöver och erbjuder dessutom många fler fördelar. Integrerade toleranskontroller ökar precisionen och minskar mänskliga fel, samtidigt som referenslinjerna bidrar till bättre orientering på plats, vilket i sin tur leder till högre produktivitet eftersom arbetsuppgifterna avslutas snabbare.

Foreman Solution

Med lösningen Leica iCON site Foreman har du direkt tillgång i realtid till projektstatistik i fält, så att du kan fatta välgrundade beslut snabbare än någonsin. Öka produktiviteten direkt genom översikt över maskinernas och de anställdas effektivitet med den användarvänliga displayen för förarhytten och få bättre översikt över projektets tidsplan och specifikationer. Att installera systemet på ett fordon möjliggör snabba ytkontroller, särskilt över stora områden.

iCON site excavator

Leica iCON site excavator är en enkel och användarvänlig maskinstyrningslösning för optimering av schaktuppdrag med kompaktgrävare. Denna nya lösning ger snabb avkastning på investeringen – den integreras smidigt i de befintliga iCON site-applikationerna, så att du kan dra nytta av de nya arbetsflödena som kombinerar mätning, utsättning, schaktning, och rapportering i ett och samma paket.Leica iCON site excavator-lösningen styr svängbommen, tiltrotatorn och tiltskopan hos kompaktgrävare.

Grundläggande maskinstyrning

Mjukvaran iCON site kan tillsammans med en smart antenn ur iCON-sortimentet användas som en grundläggande maskinstyrningslösning för väghyvlar, schaktmaskiner och borrmaskiner för snabb och korrekt schaktning och vägrenovering. Importera eller skapa din design på plats, och låt mjukvaran på CC80-surfplattan på maskinen vägleda dig mot mer effektiva resultat. Enkel växling mellan maskiner och från maskiner till traditionella mätuppgifter med staven, vilket ger snabb avkastning på investeringen och högt utnyttjande av utrustningen.

iCON site entry

iCON site entry är en förmånlig ingångsmodell för iCON-lösningar för TPS- och GNSS-användare. Licensen till iCON är en begränsad version av den fullständiga iCON site-mjukvaran, med fokus på de vanligaste digitala arbetsflödena och funktionerna för utsättning, schaktning/fyllning och mätning. Det här alternativet gör det möjligt för kunder att investera i det de behöver, med möjlighet att enkelt uppgradera senare med andra program som de behöver.

Anslutning till molnet

Avståndet mellan kontor och byggarbetsplats blir mindre tack vare molnanslutningsfunktionen hos iCON site, genom Leica ConX, vilket möjliggör snabbt och säkert datautbyte. Dela dina data, rapporter och designuppdateringar enkelt mellan olika platser, men även med personal och maskinoperatörer på samma byggarbetsplats. Håll dig uppdaterad och eliminera fel genom att alltid ha den senaste översikten över arbetsprocessen.

Leica iCON site fältmjukvara är kompatibel med:


Nedladdningar


Broschyr för Leica iCON site

Broschyr med alla iCON site-lösningar för den tunga bygg- och anläggningsindustrin.
Broschyr med alla iCON site-lösningar för den tunga bygg- och anläggningsindustrin.

Leica iCON utbildningsfilmer

iCON site – filmbibliotek med instruktionsfilmer om de olika tillämpningarna.
iCON site – filmbibliotek med instruktionsfilmer om de olika tillämpningarna.

Leica iCON site programsimulator

iCON site mjukvarusimulator för att testa på och lära sig mer om användargränssnittet.
iCON site mjukvarusimulator för att testa på och lära sig mer om användargränssnittet.