Leica ConX – molnbaserad plattform för delning och visualisering av data

Öppen, enkel och användarvänlig molnbaserad plattform för hantering och överföring av uppgifter för alla på arbetsplatsen.

Optimized-ConX_2480x750_3

Leica ConX är ett molnbaserat samarbetsverktyg, där du effektivt kan hantera alla dina uppkopplade byggprojekt och dela jobbrelaterad information med alla berörda parter. Med Leica ConX kan du visualisera och validera referensmodeller, topografiska data och konstruktionsdata med hjälp av kraftfulla analysverktyg som gör det möjligt att övervaka och rapportera direkt från arbetsplatsen.

Transparens och anslutning i realtid


Med hjälp av detta molnbaserade samarbetsverktyg kan du hantera alla dina uppkopplade byggprojekt, inklusive tredjepartsplattformar, och dela jobbrelaterade uppgifter med alla berörda parter. Med Leica ConX kan även oerfarna användare enkelt visualisera och validera referensmodeller, topografiska data och konstruktionsdata. Leica ConX erbjuder en snabb och enkel uppsättning av webbaserade verktyg för att du ska kunna utföra arbetet snabbare, effektivare och i enlighet med gällande specifikationer.

Analys av schakt- och fyllnadsmassor samt volymetrisk spårning av hur arbetet fortskrider


Den ursprungliga ytan kan hämtas från mark- eller flygundersökningar, alternativt direkt från desktop- eller tredjepartsapplikationer. Alla uppmätta punkter från maskiner och fältmätare kan användas för att skapa ytor som gör det möjligt att jämföra ytor i olika skeden av projektet för att t.ex. kontrollera lutning och analysera schakt-/fyllnadsvolym. Faktiska byggdata som skickas tillbaka till ConX används för att skapa 3D-kartor över schakt-/fyllnadsvolymer som sedan kan användas för att visualisera hur projektet fortskrider i realtid. Volumetriska förändringar presenteras i en lättavläst instrumentpanel för att underlätta rapportering av projektproduktivitet.

Digital 3D-baserad projektmiljö


Få snabb överblick över projektets framsteg med enkel tillgång till all kritisk projektinformation på ConX 3D-sidan. Visualisera referensmodeller, enhetens platshistorik och inmätningsdata i realtid. Dra nytta av inmätta data som mäts med ytloggningsfunktionen hos MC1 för framstegsspårning, rapportering och modellering.

ConX säkerhetsmodul


Alla incidentdata från lösningarna Leica iCON PA10, iCON PA80 och iCON CAS skickas till Leica ConX säkerhetsmodul, vilket ger användarna nya möjligheter att vidta proaktiva säkerhetsåtgärder. Nu kan säkerhetschefer analysera incidentdata från rapporter och en inbyggd KPI-kontrollpanel. Dessa stöds av en värmekarta över platsen för incidenten, där de farligaste områdena på byggarbetsplatsen indikeras. Genom att spåra och utvärdera incidenter kan de fatta databaserade beslut för att förbättra säkerheten för byggarbetare och materiella tillgångar.

Fjärrsupport och felsökning


Minimera driftavbrott med fjärrstyrd kommunikation i realtid mellan kontor och maskin för ex. felsökning, utbildning och installation, utan resekostnader och förseningar.

EarthMover


The EarthMover is an add-on solution to the Leica ConX platform to support material hauling management for contractors. Dump truck operators can log all haul data (load & unload position, time & date, material type, and volume) on their smart device and sync the information to ConX. Based on this information, project managers can monitor the earthmoving activities on site and create progress reports for key stakeholders or their customers. The EarthMover app enhances digital reporting, is easy to use, and is available for Android and iOS operating systems.

Login to Leica ConX

Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution
Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution

Leica Geosystems lösningar inom maskinstyrning

Upptäck hur du uppnår högre produktivitet och effektivitet inom tungt anläggningsbyggande.
Upptäck hur du uppnår högre produktivitet och effektivitet inom tungt anläggningsbyggande.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.