Leica iCON grade iGG2 2D-system för väghyvlar

Smart 2D-avjämningslösning

Leica iCON grade iGx2 avjämningssystem

Leica iCON iGD2 för bandschaktare kan öka maskinanvändningen dramatiskt, höja produktiviteten och optimera materialanvändningen för alla schaktningsprojekt och precisa avjämningsuppdrag. Systemet kan användas med ett brett spektrum av sensorer och kombinerar användarvänlighet och oöverträffad flexibilitet med ett kraftfullt och intuitivt användargränssnitt.

Nyckeln till iCON grade iGG2-systemet är vårt unika PowerSnap™-koncept – en enda dockningsstation som gör att du enkelt och snabbt kan växla mellan olika paneler, beroende på vad du jobbar med. Du behöver bara sätta fast kontrollpanelen och köra igång.

Automatisk styrning av lutning och höjd
iCON grade iGG2-systemet erbjuder automatisk styrning av både lutning och höjd. Om du lägger till en extra mast och en lasersensor kan du till och med arbeta oberoende av lutningsriktningen.

Öka produktiviteten

 • Maximera maskinanvändningen och få avkastning på din investering från dag ett med rätt grad direkt
 • Spara tid – när du installerat systemet kan du börja jobba direkt
 • Det smarta iCON grade iGG2-systemet sparar alla dina inställningar

Ökad flexibilitet

 • Unikt Snap-on- & Snap-off-fäste
 • Lätt att ta bort viktiga komponenter som behöver förvaras säkert under natten
 • Fullt skalbart system för allt från grundläggande 2D till full 3D-kapacitet inklusive styrlösningar med laser, lutning, ultraljud, GPS och och totalstation

Minskar kostnaderna

 • Snabbare arbetscykler minskar driftskostnaderna
 • Minskar arbetskostnaderna genom att helt eliminera behovet av gradkontroller
 • Nå rätt grad direkt

Specialfunktioner

 • Kontaktfri, kapslad kontrollpanel/display – inga anslutningar eller kablar
 • Grafisk display vägleder användaren
 • Enkel installation som tar mindre än en arbetsdag – minimerar stilleståndstiden
 • Automatisk styrning av sidoväxling för väghyvelblad med vår unika Tri-Sonic-teknologi
 • Helt vattentätt system som designats för användning i de allra tuffaste arbetsmiljöerna

PowerSnap™-teknologi
Vill du kunna använda din kontrollpanel på flera maskiner i din maskinpark med en enkel och snabb installation?

PowerSnap™ gör det möjligt att snabbt och enkelt växla panel mellan olika maskiner.

Med vår patenterade Snap-on- & Snap-off-teknologi kan du byta mellan maskinsensorer och kontrollpaneler för snabb omkonfigurering av hårdvara för maskinstyrning.  Det har aldrig varit enklare eller gått snabbare att växla mellan kontrollpaneler och sensorteknik; nu kan du ändra maskinernas funktioner allt eftersom behoven för projekten förändras.

Dina fördelar med PowerSnap™-teknologin:

 • Systemet är igång och klart att användas direkt
 • Snabb växling mellan maskinernas kontrollpaneler för extra flexibilitet ute i fält
 • En och samma vagga för alla iCON excavate- och iCON grade-paneler
 • Lätt att ta bort viktiga komponenter som behöver förvaras säkert under natten
 • Trådlös och kontaktlös anslutning till kontrollpaneler/displaypaneler
 • Säkerhetsfunktion stänger av och skyddar systemet och data vid fel
 • Maskinspecifika inställningar för bland annat hydraulik kan lagras i vaggan
 • Unik patenterad Snap-on- & Snap-off-funktion

Leica MCH100 Machine Monitoring

Realtime solution monitoring earthmoving machine activity.

Leica iCON iGG2 – 2D-system

2D-laserreferens för väghyvlar med automatisk styrning och vägledning

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.

Leica iCON grade for wheel loaders