Leica Pegasus:Stream – markpenetrerande radar

Din mobila kartläggningslösning för massdigitalisering ovan och under jord.

Leica Geosystems mobila sensorplattform – Leica Pegasus:Stream

Den mobila kartläggningslösningen Leica Pegasus:Stream kombinerar sensorplattformen Leica Pegasus:Two med en markpenetrerande radar(GPR) på hjul och skapar den enda reality capture-plattformen för massdigitalisering av infrastrukturtillgångar både ovan och under jord.

Leica Pegasus:Stream samlar in data med GPR, kameror och en LiDAR-profilerare för att skapa en detaljerad 3D-karta över infrastruktur under jord och mäter markytan med hög noggrannhet – den kompletta lösningen för hantering av installationer.

Pegasus:Stream uppvisar ny innovativ teknik inom mobil GPR (Markradar). Genom högupplöst datainsamling, kan den leverera pålitliga tolkningar av tillgångar under marken. Riskerna för personalen minskar tack vare att ramen med dubbelfrekventa antenner varifrån livedatan samlas in, kopplas bak på arbetsfordonet. Därmed slipper man utföra stillastående arbete i trafiken, samt reducerar driftavbrotten.

Mät det som inte syns

För att kunna genomföra massdigitaliseringen av infrastrukturinstallationer är systemet utrustat med en massiv uppsättning med radarantenner för snabb och mycket exakt scanning av stora områden. Med hjälp av en multipolariserad antenn har Pegasus:Stream en optimerad detektering av både längsgående och transversala egenskapsdata med ett enda scanningpass.

  • Samla data för områden på upp till 100 km om dagen i 15 km i timmen, med digital dokumentering för GIS- och CAD-modellering av infrastrukturer ovan och under jord
  • Synliggör begravda objekt och potentiella faror för att bland annat undvika att skada installationer vid grävarbeten
  • Öka säkerheten och minimera onödiga kostnader för driftavbrott
  • Sparar tid och man undviker att behöva stoppa trafik medan digitaliseringen pågår, av t.ex. gatuskyltar ovan jord och rör under jord
  • Samla in information om längsgående och tvärgående nedgrävda installationer upp till 10 meter under jord.
  • Att använda EML teknik tillsammans med Pegasus:Stream gör det möjligt att uppnå den absolut högsta kvalitetsnivån för detektorer, enligt specifikationen BSI PAS-128.

Mät det som syns

Den integrerade sensorplattformen Pegasus:Two samlar in kalibrerade bilddata och punktmolnsdata samtidigt – komplett datainsamling som eliminerar allt efterarbete. Pegasus:Two har även en bakre vägkamera som tillval för analys av vägbeläggning, samt även buller- och värmesensorer som ger möjlighet att utvidga användningsområdena och få verksamheten att växa – du samlar in data en enda gång, och sedan kan du sälja den flera gånger om.

Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa en demoversion.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.

Reality Capture Newsletter

Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev för att hålla dig informerad om senaste nytt inom Reality Capture.

Leica SiTrack:One Webinar

Learn how SiTrack:One reduces the time surveying personnel spends on the track whilst collecting survey-grade 3D point clouds.