Mjukvara

Leica Pegasus:MapFactory mjukvara – mobila sensorplattformar

Leica Pegasus:MapFactory

Snabbt och effektivt arbetsflöde från datainsamling till extrahering av egenskapsdata.

Leica Pegasus:WebViewer

Leica Pegasus:WebViewer

Webbläsaroberoende datadelningsplattform i molnet

SiRailScan från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

SiRailScan från Leica Geosystems

Leica SiRailScan är ett komplett mjukvarupaket för extrahering och analys av 3D-data från laserscanning för järnvägsindustrin.

ATrack Suite från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

Leica ATrack Suite

Den smarta modulära mjukvaran hjälper till att beräkna data för järnvägsnät.

SiRailManager

Leica SiRailManager

Leica SiRail Manager är en serverbaserad lösning som används för att visa och arbeta med kompletta nationella databaser över järnvägsspår.

SiRoadManager Screenshot

Leica SiRoadManager

Leica SiRoad Manager är en serverbaserad lösning som används för att visa och hantera kompletta nationella vägdatabaser.

Leica SiTrack:One Webinar

Learn how SiTrack:One reduces the time surveying personnel spends on the track whilst collecting survey-grade 3D point clouds.

Leica Pegasus:Backpack Webinar

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.