Leica SiRailManager: Komplett databasverktyg för järnvägshantering

Administreringsverkyg för järnvägsdatabaser och punktmoln för nätverk

SiRailManager från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

Leica SiRailManager är ett databasverktyg som ingår i mjukvarusviten SiRail Suite. Det skapar en helhetsbild av ett järnvägsnätverk ändå från punktmolnet till geometriska lager och signallager.

Det här verktyget är utformat för att öka effektiviteten och underlätta arbetet genom att samla all kritisk inmätt nätverksinformation på en enda plats. Mjukvaran förstärker och harmoniserar data i varierande grad; t.ex. data om spårnät och kartor över korsningar, som beräknas och administreras och sedan används för att uppdatera järnvägsoperatörens aktuella spårgeometri och äganderätt. Modulen är idealisk för visualisering av statiska och kinematiska scanningdata och samtidig visning av frigångsanalys.

Ytterligare egenskaper:
 • Enkel hantering av stora datamängder
 • Smarta analysfunktioner, i synnerhet för analys av frigång
 • Mätfunktioner för definierade frigångsprofiler och analys av batchkollisioner i enlighet med nationella standarder för järnväg (t.ex. Europeisk standard prEN 15273 och uppdaterade definitioner)
 • Skapande av schematiska ritningar över tågstationer
 • Överföring av information till PDF-format eller anpassade format som är lätta att skicka iväg
 • Nästintill obegränsat antal programtillägg, inklusive integrering av broar, korsningar, tunnlar och järnvägskorsningar
 • Inmatning av data från luftburen mätdata

Leicas mjukvarufamilj SiRailManager består av:
 • SiRailManager Database Management Engine
 • SiRailManager Database Engine Geometry Level
 • SiRailManager Database Engine Topology Level
 • SiRailManager Database Engine Signalizaton Level
 • SiRailView
 • SiRailView Batch Historical Clearance
 • SiRailView Batch Multi Scan Analysis
 • SiRailView Route planning

Installera lokalt eller i molnet:
Leica SiRailManager kan visa och hantera ett komplett spårnät digitalt genom anslutning till en serverbaserad databas. Modulen är också tillgänglig via molnet. Sparad information kan hämtas från alla mobila enheter.

Leica SiTrack:One Webinar

Learn how SiTrack:One reduces the time surveying personnel spends on the track whilst collecting survey-grade 3D point clouds.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, medarbetare, telefonnummer & epost, välj KONTAKTA OSS / KONTAKTINFO.