SiRoadManager från Leica Geosystems: Komplett databasverktyg för vägar och motorvägar

Flexibel hantering av väg- och motorvägsnät

SiRoadManager från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

SiRoadManager från Leica Geosystems är ett databasverktyg som ingår i mjukvarusviten SiRoad Suite. Det skapar en helhetsbild av ett motorvägsnätverk ändå från punktmolnet till geometriska lager och trafiksignallager.

Det här verktyget är utformat för att öka effektiviteten och underlätta arbetet genom att samla all kritisk inmätt information om vägar och motorvägar på en enda plats. Mjukvaran förstärker och harmoniserar data i varierande grad; t.ex. data om vägar och motorvägar, mjukvaruprocesser och administration, och uppdaterar även det interna arbetsflödets ägare. SiRoadManager är idealiskt för visualisering av statiska och kinematiska scanningdata och samtidig visning av frigångsanalys.

Ytterligare egenskaper:
 • Enkel hantering av stora datamängder
 • Smarta analysfunktioner, i synnerhet för analys av frigång
 • Mätfunktioner för definierade frigångsramar och kollisionstest
 • Överföring av information till lätthanterligt PDF-format
Leica SiRoadManager innehåller:
 • SiRoadManager Database Management Engine
 • SiRoadManager Database Engine Geometry Level
 • SiRoadManager Database Engine Topology Level
 • SiRoadManager Database Engine Signalizaton Level
 • SiRoadView
 • SiRoadView Batch Historical Clearance
 • SiRoadView Batch Multi Scan Analysis
 • SiRoadView Route planning
Installera lokalt eller i molnet:
Leica SiRoadManager kan visa och hantera ett komplett nätverk av vägar och motorvägar digitalt genom anslutning till en serverbaserad databas.

Leica SiTrack:One Webinar

Learn how SiTrack:One reduces the time surveying personnel spends on the track whilst collecting survey-grade 3D point clouds.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, medarbetare, telefonnummer & epost, välj KONTAKTA OSS / KONTAKTINFO.