SiRoadScan från Leica Geosystems: Smart 3D-beräkning för vägar

Mjukvara för dynamisk extrahering av inmätningsdata för vägar och motorvägar

SiRoadScan från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

SiRoadScan från Leica Geosystems möjliggör en komplett extrahering av det inmätta motorvägsnätet med ingenjörsteknisk precision. Genom att analysera järnvägsnätets inmätta infrastruktur kan man förbättra efterlevnaden av nationella lagar och lokala bestämmelser, och du får även en bättre kostnadseffektivitet. Med marknadens bästa batchbearbetning och nätverksextrahering är SiRoadScan från Leica Geosystems den idealiska lösningen för nationella trafik- och transportmyndigheter.

Funktioner i urval:

 • Import av data från alla skanningsystem och LAS-/ASCII-/PTS-/DXF-filer
 • Import av kontrollpunkter som geometriska objekt
 • Skapa ortobilder och ortovisning av bilder från punktmolnet
 • Export av Tif- och DXF-filer, export av geometriska objekt som DXF-fil, ASCII-fil, Export
 • Omvandla ditt geocentriska koordinatsystem till ett användarstyrt projektionssystem
 • Funktion för identifiering av kluster – identifiering och borttagning av ”spöken” och rörliga objekt
 • Batchextrahering av vägbaserad geometri (vägarnas kantlinjer och mittlinjer), extrahering av beläggning (detektering av trottoarkant) och trottoarlinjer
 • Export av tvärsnitt och längsgående profiler längs vägens mittlinje.
 • Modul för detektering av batchkollision i relation till väggeometrin – baserat på fördefinierad frigångsprofil och inräknat definitionen för bilkarosser, dynamiska profilparametrar och vägens geometriska parametrar (radie, vägkanter, bredd).
 • Batchprocess för skapande av sektionprofiler längs mittlinjen, följt av vektorisering och export till DXF-format
 • Periodiska analyser av strukturobjekt (tunnlar, broar) mätt med kinematiska eller statiska laserscanningssystem

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, medarbetare, telefonnummer & epost, välj KONTAKTA OSS / KONTAKTINFO.