UAV System

Lösningar

Komplett UAV-lösning för övervakning och anläggningsbyggande som möjliggör snabb och flexibel insamling av data för effektiva projektresultat. Den ger dig tillgång till kritisk information som underlättar ditt dagliga arbete.

Copter

Tillförlitlig UAV-plattform som utvecklats för professionella industriapplikationer och som erbjuder högsta flygprestanda och säkerhet.

Sensors

Fully integrated workflow for standard sensors simplifies the UAV workflow while guaranteeing high precision and excellent photogrammetric results.

Mjukvara

Avancerade programvarulösningar för genomförande av flygningar och behandling av data vägleder dig genom projektets livscykel – från datainsamling till dataleverans.