Leica Aibot-lösningar för övervakning & anläggningsbyggande

Leica Aibot

Leica Aibot CX för anläggningsbyggande

Med Leica Aibot CX kan du samla in tillförlitliga data för övervakning och mätning av byggarbetsplatsen, vilket ger dig en tydlig och uppdaterad översikt av anläggnings- och schaktningsarbetet.

Leica Aibot

Leica Aibot SX för mätning

Öka effektiviteten i dina dagliga mätuppgifter genom att samla in uppgifter snabbare i syfte att skapa exakta ortofoton, 3D-modeller och punktmoln med hög densitet.

Leica Pegasus:Two

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.02

Assembly line

The world of data capture and management is changing rapidly. To stay ahead of the curve and remain competitive in business, you need access to valuable educational...