CERTIFIED PRE-OWNED EQUIPMENT

Pålitliga GNSS-data via världens största nätverk med referensstationer

SmartNet satellitpositioneringstjänst

HxGN SmartNet är en integrerad GNSS-tjänst med nätverks-RTK och DGNSS – tillgänglig dygnet runt. Tjänsten bygger på världens största referensnätverk och gör det möjligt att snabbt och exakt mäta positioner med enheter med GNSS-kapacitet.

Tjänsten tillhandahålls via en lättillgänglig infrastruktur, och användaren har tillgång till ett professionellt och pålitligt supportteam med över 10 års erfarenhet i branschen. HxGN SmartNet är en korrigeringstjänst som kan användas med alla enheter med GNSS-kapacitet. Tjänstens integritet, tillgänglighet och precision övervakas och kontrolleras kontinuerligt.

Med över 4 000 referensstationer som använder Leica Geosystems teknik för exakt positionering med alla typer av applikationer är HxGN SmartNet en användarvänlig tjänst som ger snabb och noggrann positionering.

HxGN SmartNet är en korrigeringstjänst som byggdes för att tillgängliggöra exakta RTK-korrigeringar från nätverk för all slags tillämpning, i alla olika konstellationer. Med enkel tillgång till exakt korrektionsdata kan användare av RTK-nätverket få bästa möjliga tillgänglighet, pålitlighet och spårbarhet med hjälp av internationella standarder, tillsammans med prisvärda och flexibla alternativ för prenumeration som lever upp till behoven på den lokala marknaden. Med en stabil, spårbar och repeterbar korrigering via nätverks-RTK kan användarna av SmartNet förvänta sig positionering med centimeternoggrannhet. Kvaliten på tjänsterna garanteras genom ett sofistikerat datacenter, samt ett system för övervakning av funktionaliteten.

Specialister inom många olika områden använder HxGN SmartNet för att effektivt genomföra sitt dagliga arbete, inom mätning, byggnation, lantbruk, maskinstyrning, logistik, inom bilindustrin och många andra branscher.

SmartNet runtom i världen:

 

 


 

Introducing HxGN SmartNet

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet is the GNSS correction service built on the largest reference station network in the world.
HxGN SmartNet is the GNSS correction service built on the largest reference station network in the world.

Registrera dig på myWorld idag!

myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.
myWorld erbjuder kunder och samarbetspartners tillgång till utökad service, information och träningsmaterial.