Mapeo del tendido eléctrico

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica RCD30 para UAV

Cámara multiespectral de medio formato para Dragon, de SwissDrones.

Leica Zeno 20

Colector de datos portátil GIS (Android) con un GPS de alta precisión.