Residuos peligrosos

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica Zeno 20

Colector de datos portátil GIS (Android) con un GPS de alta precisión.