Farlig avfall

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.