Motoniveladoras

Leica iCON iGG3

Leica iCON iGG3 - Sistema 3D

TPS o GNSS 3D para motoniveladoras, automatización y guía.

Leica iCON grade iGG4

Leica iCON iGG4 - Sistema 3D

Solución de GNSS doble para motoniveladoras, automatización y guiado.