Elektriciteit

Nauwkeurig de ligging en omvang van boven- en ondergrondse energiereserves inwinnen en registreren