El

Noggrann lokalisering, datainsamling och registrering av energitillgångar ovan och under jord