Bathymetric LiDAR Sensors

Leica Chiroptera 4X

Systeem voor het karteren in ondiepe wateren en aan de kust.

Leica HawkEye 4X

Bathymetrische sensor voor diepe wateren die zeebodem-gegevens verzamelt tot op 50 m diepte.

Leica LiDAR Survey Studio

The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.