Bouwondersteuning

Leica NA500-serie

Betrouwbare waterpasinstrumenten voor bouwplaatsen en -terreinen.

Pijplasers

Compacte pijplaser voor regenwaterafvoer en sanitaire rioolwerkzaamheden.