Software voor gegevensverwerking

Leica Infinity

Het Leica Infinity geodetisch softwarepakket is ontworpen om meetgegevens die met UAV's en terrestrische meetapparatuur in het veld zijn verzameld, te beheren, verwerken,...

Leica MultiWorx voor AutoCAD

AutoCad-software voor het verwerken van scandata van het MultiStation

MicroSurvey Software voor landmeten

CAD functies, kleinste kwadraten vereffening en in het veld karteren.

Leica Geo Office

Krachtige kantoorsoftware voor het beheren en verwerken van meetdata.

LISCAD

Meet- en engineeringssoftware voor veld tot voltooiing