CE-conformiteitsverklaringen

Producten van Leica Geosystems AG die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten vergezeld gaan van richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG). Waar nodig dragen onze producten de CE-markering om aan te geven dat onze producten voldoen aan de EU-normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Onze EU-verklaringen bevatten fabricagegegevens, de essentiële richtlijnen en bijbehorende Europese normen waaraan de producten voldoen, indien relevant het identificatienummer van de aangemelde instantie en een wettelijk bindende handtekening namens de organisatie.

CE-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar in het Engels met vertalingen naar de andere officiële talen van de Europese Gemeenschap.

Neem contact op met Leica Geosystems

Vind uw Leica Geosystems-contact voor verkoop, support en technische dienstverlening.
Vind uw Leica Geosystems-contact voor verkoop, support en technische dienstverlening.