Nieuwste landmeetkundige technologie om uw productiviteit te verhogen

Ontdek de nieuwste technologie die landmeters helpt sneller te zijn en workflows te innoveren om aan de behoeften van de klant te voldoen met minder middelen en met een uitstekende kwaliteit.


Vooroplopen in innovatie gaat verder dan het introduceren van nieuwe technologie. Onze toewijding aan innovatie zorgt ervoor dat de nieuwste technologieën eenvoudig kunnen worden ingezet om uitstekende productprestaties en kwaliteit te garanderen.


Meet wat u ziet

De Leica GS18 I GNSS RTK rover met Visual Positioning stelt gebruikers in staat om aandachtspunten op afstand vast te leggen en punten te meten op basis van de afbeeldingen in het veld of op kantoor. Met Visual Positioning technologie (sensorfusie die GNSS, IMU en een camera combineert) kunnen gebruikers voorheen ontoegankelijke of geblokkeerde punten veilig en efficiënt meten. Naast visuele puntpositionering erft de GS18 I alle functionaliteiten van een GS18 T, inclusief de mogelijkheid om punten in kaart te brengen en uit te zetten met een gekantelde of waterpas staande stok.

GS18 I-gebruikers hebben minder tijd nodig op locatie en kunnen punten blijven meten met Leica Infinity-software op kantoor. Als er nieuwe meetbehoeften ontstaan, kunnen landmeters extra punten meten op basis van de vastgelegde afbeeldingen. De GS18 I werkt met Leica Captivate veldsoftware voor het vastleggen van beelden, puntmeting op locatie en kwaliteitsborging in het veld. Ontdek hoe de GS18 I u efficiënter kan maken.

Behoud uw concurrerende Edge bewaking

Landmeters kunnen structurele deformaties meten met een nauwkeurigheid tot op de millimeter, waardoor engineeringbedrijven en aannemers uitdagingen het hoofd kunnen bieden door voortdurend veranderende structuren en omgevingen te bewaken. Monitoringtechnologie ontwikkelt zich voortdurend – deze wordt sneller en beter. De nieuwe Leica GeoMoS Edge monitoringsoftwarecomponent ingebed in het communicatieapparaat zorgt voor 24/7 betrouwbaarheid met volledige meetgegevens door autonome sensorcontrole in het veld. Zelfs bij communicatiestoringen worden metingen volgens schema uitgevoerd en tijdelijk lokaal opgeslagen, waardoor hiaten in de data worden voorkomen.
Your surveying partner

Only Leica Geosystems has 200 years of experience helping surveyors. Find out how we can support you with premium quality measuring and positioning solutions and services.
Only Leica Geosystems has 200 years of experience helping surveyors. Find out how we can support you with premium quality measuring and positioning solutions and services.

Grow your business

Discover how embracing digitalisation with technologies and processes can support your business to create new opportunities, stay competitive and improve productivity.
Discover how embracing digitalisation with technologies and processes can support your business to create new opportunities, stay competitive and improve productivity.

Surveying solutions

Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning, visualising and collaborating portfolio to help you succeed and be more efficient.
Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning, visualising and collaborating portfolio to help you succeed and be more efficient.

Improve your skills

Learn the skills to be more efficient and react to business opportunities. Unlock your potential to offer better, faster and more specialised services to your clients.
Learn the skills to be more efficient and react to business opportunities. Unlock your potential to offer better, faster and more specialised services to your clients.