Batymetryczne sensory LiDAR

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera 4X

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody.

Leica HawkEye III

Leica HawkEye 4X

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów.

Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.