Batymetryczne sensory LiDAR

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera 4X

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody.

Leica HawkEye III

Leica HawkEye 4X

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów.

Mapowanie Batymetrycznymi Sensorami LiDAR: Webinar

Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.
Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.

Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.