Batymetriska LiDAR Sensorer

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera 4X

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica Hawkeye III

Leica HawkEye 4X

Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.

Software

Airborne sensor software solution.