Verander het gezicht van documentatie in de bouwomgeving

Verfijnde 3D-modellering en BIM heeft de ogen geopend van zowel ontwerpers als aannemers voor de mogelijkheden die technologie kan bieden.

Changing the Face of Documentation in the Built Environment

De afgelopen jaren heeft technologie grote invloed gehad op de manier waarop we de gebouwde omgeving ontwerpen, beheren en documenteren. De introductie van verfijnde 3D-modellering en BIM heeft de ogen van zowel ontwerpers als aannemers geopend voor de mogelijkheden die technologie kan bieden, waardoor ze hun productiviteit en nauwkeurigheid kunnen verbeteren en zo kosten kunnen drukken. Dankzij de overstap van 2D naar 3D is de industrie winstgevender, productiever en beter georganiseerd.

3D reality capture levert inzicht


3D reality capture is de nieuwste technologie op het gebied van verbeterd inzicht en betere documentatie van de gebouwde omgeving. Door ultra-nauwkeurig laserscannen te combineren met beelden in hoge resolutie kunnen hele omgevingen snel en in detail worden vastgelegd, zodat er een digitale 3D-omgeving ontstaat, die vervolgens kan worden geëxploreerd, gemeten en becommentarieerd, voor een beter begrip van het gebouw.

Verbeterde productiviteit en workflow met geautomatiseerde softwaretools


Kleinere, krachtigere en snellere laserscanners en software kunnen nu door onervaren gebruikers worden gebruikt om projecten vast te leggen en op te slaan. Building Information Modelling (BIM)-managers kunnen zo bijvoorbeeld snel met de druk op een knop constructiefases vastleggen, waarna het mogelijk is om deze voor kwaliteitsdoeleinden met het oorspronkelijke ontwerp te vergelijken. Ook mechanische en elektrische consultants kunnen de positie van pijpleidingen en elektrische systemen vastleggen om voorbereid te zijn op toekomstig onderhoud of aanpassingen.

Contact voor laserscannen

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze laserscanportfolio.

Verander de manier van documentatie in de gebouwde omgeving

Download het volledige artikel hier.
Download het volledige artikel hier.

Educatieve artikelen en informatie

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Better in Between with the RTC360

Fast, agile and precise 3D reality data capture is essential to completing your construction projects on time and on budget.
Fast, agile and precise 3D reality data capture is essential to completing your construction projects on time and on budget.