De nieuwe functie Scanner Live Position in Cyclone FIELD 360 introduceren

Gerhard Walter praat over de nieuwste functie in de app voor mobiele apparaten

Laat de innovatieve VIS Technology-gids u van de ene instelling naar de volgende leiden met behulp van de nieuwe functie Scanner Live Position in Leica Cyclone FIELD 360

Terwijl gebruikers scannen met de Leica RTC360 Reality Capture Solution, kunnen ze hun laserscanner bedienen en puntwolkregistraties vooraf op locatie uitvoeren rechtstreeks vanaf elk iOS- of Android-apparaat via de Cyclone FIELD 360 app voor mobiele apparaten. Met de intuïtieve gebruikersinterface en directe gegevensweergave zorgt de Cyclone FIELD 360 app ervoor dat gebruikers hun scans rechtstreeks in het veld op kwaliteit kunnen controleren.

In ingewikkelde omgevingen is het vaak moeilijk om scanschaduwen te herkennen en de ideale plek te vinden om een extra setup te maken. Ook in scenario's met herhalende structuren kunt u gemakkelijk vergeten wat er al is gescand. Met automatisch vooraf registreren in het veld vermindert de RTC360, dankzij Visual Intertial System (VIS) Technology, de complexiteit en de tijd van uw kantoorwerkzaamheden. Hoogwaardige puntenwolken komen onmiddellijk beschikbaar voor uw ontwerpwerkzaamheden.

VIS Technology is ontwikkeld om de tijd te verkorten die wordt besteed aan het samenvoegen van de afzonderlijke puntenwolken in één volledige puntenwolk. Het systeem is gebaseerd op vijf camera's die zijn ingebouwd in de RTC360 om de omgeving te volgen. Deze camera's leggen omgevingskenmerken vast en gebruiken ze als referentiepunten om afzonderlijke scans aan te sluiten. Wanneer u zich verplaatst van de ene plaats naar de ander, zelfs tussen verdiepingen, weet de RTC360 de relatieve positie tussen elke twee scans en registreert automatisch de verschillende puntenwolken in één volledige puntenwolk.

Met de nieuwste update van de veldsoftware-app is deze eerste innovatieve VIS Technologie ter wereld onmiddellijk en live beschikbaar op uw tablet in Cyclone FIELD 360, wat de gebruikersvoordelen van de functie VIS Technology van de RTC360 maximaliseert.

Met de nieuwe functie wordt de huidige scanpositie altijd in de Map-weergave van de app uitgezet en wordt de gebruiker geleidt waar de volgende opstelling moet worden geplaatst wanneer de RTC360-scanner samen met een tablet wordt gebruikt waar FIELD 360 op draait.


Bestaande (en nieuwe) gebruikers van RTC360 kunnen nu profiteren door hun scannerpositie te zien ten opzichte van de vorige opstelling. De live scannerpositie weergeven, verhoogt de totale productiviteit en helpt de gebruikers om:

  • Live Position in te schakelen om de huidige scannerpositie weer te geven
  • de ideale positie te vinden voor de volgende scan
  • gaten in de gehele locatie te vermijden
  • niet gescande gebieden te vermijden

Zodra alle scans zijn gecontroleerd en geregistreerd via Cyclone FIELD 360, worden ze terug naar de RTC360 3D-lasercanner gesynchroniseerd, die de gegevens op een USB-stick registreert. Nadat deze in een computer wordt gestoken, kan de naverwerking beginnen met Cyclone REGISTER 360 kantoorsoftware voor naverwerking.

Deze revolutionaire 3D Reality Capture-oplossing vereenvoudigt workflows en opent mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. De app voor mobiele apparaten in het veld is een belangrijk onderdeel van de totale workflow en continue verbeteringen worden gedaan om feedback van klanten in te voegen en om de systeemproductiviteit verder te verbeteren. Continue verbeteringen van de app voor mobiele apparaten worden gemaakt op basis van klantbehoeften en feedback van de markt.


Gerhard Walter
Product Manager
Terrestrisch laserscannen

Educatieve artikelen en informatie

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Laser Scanning Industry Applications

With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.
With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.

Contact us about Laser Scanning

Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.
Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.